RALLY OBEDIENCE

EVIDENČNA PRIJAVA
Na izbrani tečaj se lahko prijavite do 1. marca 2017, in sicer tako, da prek obrazca, ki ga najdete na desni strani, ali na e-mail naslov dorisveselic@gmail.com posredujete podatke vodnika/lastnika psa (ime priimek, kontaktna številka, naslov) in podatke o psu (ime, datum kotitve, številko čipa, pasma, rodovniško ime in številko rodovnika, če je pes rodovniški, ter datum cepljenja proti steklini). Z evidenčno prijavo si tako zagotovite prosto mesto v skupini, za določen termin.

VPISI bodo potekali v društvenem domu Kinološkega društva Domžale v petek, 3. marca 2017, od 18.00 do 19.30 ure.

Ob vpisu potrebujete vse pasje dokumente (originalni rodovnik in kopijo, potni list, pristopno izjavo in potrdilo o plačilu tečajnine). Za plačilo tečajnine in članarine boste po evidenčni prijavi prejeli položnico. Dokler članarina in tečaj nista plačana, je prijava samo informativna.

POGOJI: Na tečajih načeloma lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki jih lahko spremljajo drugi družinski člani, če to ne moti procesa šolanja. Če želi kot vodnik psa na tečaju sodelovati mladoletna oseba za to potrebuje pooblastilo staršev. V tečajih učimo izključno s pozitivno motivacijo, zato si pridržujemo pravico izključitev vodnikov, ki se bodo posluževali fizične prisile. V primeru neudeležbe na tečaju denarja ne vračamo.

Za dodatne informacije lahko vsak delovnik po 17.00 uri pokličete Doris Veselić na telefonsko številko 051 41 86 86.

Starost psa: 10 mesecev. (Predhodno opravljen vsaj A tečaj)

Število ur: 10 ur 

Vsebina tečaja:
Spoznavanje in učenje vaj RO I

Termini:
TOR 19:00-20:00

Cena tečaja: 100 evrov.
Cena tečajev za nečlane društva  je dvakrat višja.

Pogoj za pristop k izpitu RO I: da je pes star 12 mesecev
Pogoj za vpis na RO II: da ima opravljen BB-h 

Pogoj za pristop k tečaju je najmanj opravljen izpit IPS-A. Tečaj se bo izvajal, če bodo prijavljeni najmanj 5 tečajnikov.

Cena: 130 evrov in letna članarina 2016 v znesku 18 evrov. Plačljivo po položnici, ki jo prejmete na e-mail po oddani prijavi. Če je članarina za 2016 že plačana, kot dokazilo prinesite člansko izkaznico.

Vsebina tečaja: učenje izvajanja posameznih ovir, premagovanje parkurjev. Več na http://www.rally-o.si/.

Pri prijavi navedite naslednje podatke:
a)    PODATKE O LASTNIKU IN VODNIKU
ime in priimek lastnika, ime in priimek vodnika (če je vodnik isti, napišite ISTI), naslov bivališča, poštno številko in kraj, številko mobilnega telefona. Če je vodnik mladoletna oseba, potrebujemo tudi pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov za obiskovanje tečaja.

b) PODATKE O PSU
– če je rodovniški: rodovniško ime, klicno ime, pasmo, datum skotitve, št. rodovnika, tetovirno številko, št. mikročipa, datum cepljenja proti steklini
– če ni rodovniški: ime, datum skotitve, št. mikročipa, datum cepljenja proti steklini.