CENIK

 • LETNA ČLANARINA ZA POSAMEZNIKA* – 20 €
 • LETNA ČLANARINA – DRUŽINSKA* – 25 €
 • TEČAJ PASJI VRTEC – 160 €
 • TEČAJ MALA ŠOLA – 180 €
 • TEČAJ IPS A – 300 €
 • TEČAJ IPS B-BH – 190 €
 • TEČAJ IBGH 1 – 250 €
 • TEČAJ AGILITY – 150 €
 • TEČAJ RALLY OBEDIENCE – 200 €
 • TEČAJ HOOPERS – 150 €
 • INDIVIDUALNA URA POSLUŠNOSTI** – 25 €/uro (minimalni zakup 5 ur)
 • INDIVIDUALNA URA AGILITY** – 10 eur/uro, na osebo (ura se izvede, če sta prisotna vsaj 2 tečajnika)
 • INDIVIDUALNA URA IGP**: 40 eur/uro
 • UPORABNINA POLIGONA ZA NEAKTIVNE ČLANE***(plačnik prejme ključ in lahko poligon uporablja v času, ko na poligonu ni tečajev ali reprezentantov oz. tekmovalcev): 250 eur/ leto
 • NAJEM DELA POLIGONA ZA VODENJE PRIVATNEGA TEČAJA OZ. ZA PRIVATNE TRENINGE: 50 eur/uro

Najem poligona za vzrejne preglede in upravne odbore, torej najem za druge klube in društva:

– NAJEM POLIGONA (brez naše pomoči) do 6 ur: 100 eur

– NAJEM POLIGONA (mi zakoličimo ring, postavimo mize in na koncu pospravimo) do 6 ur : 150 eur

– NAJEM POLIGONA (brez naše pomoči) za več kot 6 ur: 150 eur

– NAJEM POLIGONA (mi zakoličimo ring, postavimo mize in na koncu pospravimo) za več kot 6 ur: 200 eur

* Ob plačilu letne članarine je potrebo izpolniti pristopno izjavo in jo poslati na mail.

** Cena velja za SREČANJE, ki traja eno šolsko uro – 45 minut!

*** Aktiven član lahko postane vsak član, ki plača članarino, izpolni pristopno izjavo, po mailu izrazi željo po dodatnih opravilih (ga dodamo na poseben seznam aktivnih članov) in aktivno deluje v Kinološkem društvu Domžale vsaj eno leto. Pod aktivno delovanje se šteje vodenje tečajev na društvu, pomoč pri pripravi prostora za vzrejne preglede, košnja trave, pomoč pri urejanju notranjih prostorov društva in okolice, praznjenje košev z odpadki in podobno, vse skupaj minimalno 20 ur letno (redne delovne akcije se v ta čas ne štejejo).