SREČKO GORENC

Srečko gorenc je s psičko Gabro z Klidkova dvora uspešno opravil:
IPO I
IPO II
IPO III