RALLY OBEDIENCE

Rally Obedience (RO), je razmeroma mlada disciplina, ki je lani praznovala svojo 10 letnico obstoja v Sloveniji.

Je zelo raznolik in dinamičen skupek vaj, ki so primerne tako za mlajše in tudi starješe udeležence. Pri delu s psom lahko vodnik psa ves čas vspodbuja tako z besedami kot tudi s kretnjami. Delo temelji izključno na pozitivni motivaciji. Kakršna koli grobost do psa je prepovedana. To je disciplina za vodnike, ki se želijo s psom zabavati in na ta način še poglobiti svojo povezavo s psom.

RO sestavlja 72 različnih vaj ki so razporejene v različne težavnostne stopnje (RO1, RO2, RO3 in RO4). Vaje se izvaja na progi, ki je za vse udeležence posamezne težavnostne stopnje enaka. Vaje so različne in sicer od vaj poslušnosti (poleg, sedi, prostor, stoj…) do vaj premagovanja ovir (tunel, gugalnica, preskok…).

Število vaj na progi je odvisno od težavnostne stopnje (15 – 19). Čas v katerem je potrebno vaje opraviti je omejen na 3 minute. Izvedba vaj se ocenjuje s točkami v razponu od 0 do 10 točk za vsako posamezno vajo.

Pogoj za priključitev k tečaju:

RO je namenjen vsem psom, rodovniškim in ne rodovniškim. Starost psa v razredu RO-I je 12 mesecev, v RO-II 14 mesecev, v RO-III 15 mesecev in v RO-IV 16 mesecev. K tečaju se lahko priključijo vsi, ki imajo veselje do dela s psmi, ne glede na to ali so psi rodovniški ali ne. Tako pes kot vodnik morata obvladati osnove poslušnosti.

Za pristop k tečaju RO1 je zaželjen opravljen izpit BBH, ki pa je obvezen za vpis v tečaje višjih stopenj (RO2, RO3 in RO4).

Izpiti

Po opravljenem tečaju se bodo tečajniki, ki bodo za to pripravljeni, lahko udeležili izpitov KZS.
Prvi izpit lahko tečajnik opravlja, ko pes dopolni starost 12 mesecev. Za udeležbo na izpitu RO1 opravljen izpit BBH ni obvezen.
Za vse izpite višje stopnje (RO2, RO3 in RO4) je opravljen izpit BBh obvezen.

Tekme

Po opravljenem izpitu se lahko tečajnik udeleži tudi RO tekem, ki jih organizira KZS.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Samota Tekauca: 040 892 207

vir: http://www.kinoloska.si/kinoloski-sporti/rally-obedience
stran Komisije za RO: http://www.rally-o.si/

PRIJAVA NA RO TEČAJ