TEČAJI

V kinološkem društvi Domžale potekajo tečaji pasjega vrtca, male šole, tečaji IPS A, tečaji B-BH, agility tečaji, tečaji rally obedience in hoopers tečaji.

PASJI VRTEC
Razpis za pasji vrtec poteka štirikrat na leto, in sicer konec februarja, aprila oziroma maja, konec avgusta in oktobra oziroma novembra.

MALA ŠOLA
Razpis za malo šolo poteka štirikrat na leto, 
in sicer konec februarja, aprila oziroma maja, konec avgusta in oktobra oziroma novembra.

OSTALI TEČAJI (tečaj A in tečaj BBH, agility, rally obedience in hoopers)
Razpisi v druge tečaje (tečaj A in tečaj BBH, agility in rally obedience) pa potekajo dvakrat na leto,
 in sicer konec februarja, s pričetkom tečaja v mesecu marcu in konec avgusta, s pričetkom tečaja v mesecu septembru.

PRIJAVA V IZBRANI TEČAJ

Pri prijavi navedite naslednje podatke:

a) PODATKE O LASTNIKU IN VODNIKU

ime in priimek lastnika, ime in priimek vodnika (če je vodnik isti, napišite ISTI), naslov bivališča, poštno številko in kraj, številko mobilnega telefona. Če je vodnik mladoletna oseba, potrebujemo tudi pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov za obiskovanje tečaja.

b) PODATKE O PSU

če je rodovniški: rodovniško ime, klicno ime, pasmo, datum skotitve, št. rodovnika, tetovirno številko oz. št. mikročipa, datum cepljenja proti steklini

če ni rodovniški: ime, datum skotitve, št. mikročipa, datum cepljenja proti steklini.

Ko oddate izpolnjeno evidenčno prijavo, vam bomo na e-poštni naslov poslali podatke za plačilo in pristopno izjavo. Dokler članarina in tečajnina nista poravnani, je prijava samo informativne narave.

O datumu začetka izbranega tečaja boste obveščeni po elektronski pošti. Če se prijavljate v tečaj pasjega vrtca, boste o terminu uvodnega predavanja obveščeni po elektronski pošti.

Na tečajih načeloma lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki jih lahko spremljajo drugi družinski člani, če to ne moti procesa šolanja. V primeru, da je vodnik mladoletna oseba, ki bo samostojno obiskovala tečaj, potrebuje pooblastilo staršev. V tečajih učimo izključno s pozitivno motivacijo, zato si pridržujemo pravico izključitev vodnikov, ki se bodo posluževali fizične prisile.
V primeru neudeležbe na tečaju denarja ne vračamo.

KD DOMŽALE za prevzgojo nevarnih psov ni registrirano. V primeru vedenjskih problemov oziroma težav, vas bomo preusmerili v za to ustrezno inštitucijo.

V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na kd.domzale@gmail.com, ali pokličite na telefon 069 918 888.

podrobno o osnovnega šolanja

Tečaj je primeren za mladiče in mlade pse brez predznanja, ki so ob prijavi v tečaj stari največ 6 mesecev.

Število ur: uvodno predavanje, 10 ur praktičnega dela, društveni izpit

Izvajanje tečaja: 1x do 2x na teden

Vsebina tečaja:

 • učenje navezve med vodnikom in psom,
 • učenje pravilnega načina potrditev in izrekanja pohvale/graje,
 • navajanje vodnika na pravilno igro s psom,
 • osnovna povelja
 • spoznavanje urbanega okolja,
 • spoznavanje bistva sožitja s psom,
 • odpoklic,
 • hoja na popuščeni vrvici,
 • pozornost na vodnika.

Cena tečaja: 160€

Cena tečajev za nečlane društva je dvakrat višja. Cena članarine je 20€.

Pogoj za vpis:

 • starost psa do 6 mesecev,
 • cepljenje proti steklini,
 • na tečajih sodelujejo polnoletne osebe, ki jih lahko spremljajo drugi družinski člani, če to ne moti procesa šolanja. V primeru, da je vodnik mladoletna oseba, ki bo samostojno obiskovala tečaj, potrebuje pooblastilo staršev, minimalna starost vodnika je 14 let,
 • v tečajih učimo izključno s pozitivno motivacijo, zato si pridržujemo pravico izključitev vodnikov, ki se bodo posluževali fizične prisile,
 • v primeru neudeležbe na tečaju denarja ne vračamo,
 • pri problematičnih psih se po presoji inštruktorja lahko zahteva uporaba zatezne ovratnice z dolgimi členi.

Tečaj je primeren za vodnike psov po opravljenem tečaju pasjega vrtca in imajo pse, ki so ob prijavi v tečaj stari največ 10 mesecev.

Število srečanj: 10 ur praktičnega dela, društveni izpit

Izvajanje tečaja: 1x tedensko

Vsebina tečaja:

 • Utrjevanje navezave med vodnikom in psom,
 • utrjevanje pravilne igre s psom,
 • utrjevanje osnovnih povelj,
 • delo v urbanem okolju,
 • učenje odpoklica ob motnjah,
 • utrjevanje hoje ob popuščeni vrvici,
 • nadgradnja pozornosti na vodnika,
 • osnovni položaj,
 • prehod v položaj ‘poleg’

Cena tečaja: 180€. Cena tečajev za nečlane društva  je dvakrat višja. Cena članarine je 20€.

Pogoj za vpis:

 • starost psa do največ 10 mescev in opravljen tečaj pasjega vrtca. V primeru vpisa psa, ki je starejši od 10 mesecev in nima opravljenega tečaja pasjega vrtca je pred vpisom v tečaj potrebno opraviti 5 individualnih srečanj,
 • cepljenje proti steklini,
 • na tečajih sodelujejo polnoletne osebe, ki jih lahko spremljajo drugi družinski člani, če to ne moti procesa šolanja. V primeru, da je vodnik mladoletna oseba, ki bo samostojno obiskovala tečaj, potrebuje pooblastilo staršev, minimalna starost vodnika je 14 let,
 • v tečajih učimo izključno s pozitivno motivacijo, zato si pridržujemo pravico izključitev vodnikov, ki se bodo posluževali fizične prisile,
 • v primeru neudeležbe na tečaju denarja ne vračamo,
 • pri problematičnih psih se po presoji inštruktorja lahko zahteva uporaba zatezne ovratnice z dolgimi členi.

Tečaj je namenjen vodnikom s psi po opravljenem tečaju male šole.

Izvajanje tečaja: 2 x tedensko, s pričetkom tečaja v mesecu marcu in septembru. Tečaj traja do datuma, ko je organiziran izpit.

Vsebina tečaja:

Obsega vaje poslušnosti potrebne za opravljanje izpita za psa spremljevalca IPS A po Pravilniku Kinološke Zveze Slovenije. Po končanem tečaju in po presoji inštruktorja vodnik s psom lahko pristopi k opravljanju izpita IPS A.

Cena tečaja: 300 EUR. Cena tečaja za nečlane društva je dvakrat višja. Cena članarine je 20EUR.

Pogoj za vpis:

 • opravljen tečaj male šole. Po preizkusu znanja, se lahko v tečaj vpiše tudi vodnik s psom, ki s psom ni opravljal tečaja male šole v KD Domžale, ampak je začetni tečaj opravil pri drugem društvu oziroma šoli, kar dokazuje s potrdilom o opravljenem tečaju,
 • cepljenje proti steklini,
 • na tečajih sodelujejo polnoletne osebe, ki jih lahko spremljajo drugi družinski člani, če to ne moti procesa šolanja. V primeru, da je vodnik mladoletna oseba, ki bo samostojno obiskovala tečaj, potrebuje pooblastilo staršev, minimalna starost vodnika je 14 let,
 • v tečajih učimo izključno s pozitivno motivacijo, zato si pridržujemo pravico izključitev vodnikov, ki se bodo posluževali fizične prisile,
 • v primeru neudeležbe na tečaju denarja ne vračamo,
 • pri problematičnih psih se po presoji inštruktorja lahko zahteva uporaba zatezne ovratnice z dolgimi členi.

Tečaj je namenjen vodnikom s psi po opravljenem tečaju IPS A.

Izvajanje tečaja: 1 x tedensko, s pričetkom tečaja v mesecu marcu in septembru. Tečaj traja do datuma, ko je organiziran izpit.

Vsebina tečaja:

Obsega vaje poslušnosti potrebne za opravljanje izpita za psa spremljevalca IPS B-BH po Pravilniku Kinološke Zveze Slovenije. Po končanem tečaju in po presoji inštruktorja vodnik s psom lahko pristopi k opravljanju izpita IPS B-BH.

Cena tečaja: 190 EUR. Cena tečaja za nečlane društva je dvakrat višja. Cena članarine je 20EUR.

Pogoj za vpis:

 • opravljen tečaj IPS A v KD Domžale oziroma opravljen izpit IPS A, kar vodnik dokazuje z vpisom o uspešno opravljenem izpitu v delovni knjižici,
 • cepljenje proti steklini,
 • na tečajih sodelujejo polnoletne osebe, ki jih lahko spremljajo drugi družinski člani, če to ne moti procesa šolanja. V primeru, da je vodnik mladoletna oseba, ki bo samostojno obiskovala tečaj, potrebuje pooblastilo staršev, minimalna starost vodnika je 14 let,
 • v tečajih učimo izključno s pozitivno motivacijo, zato si pridržujemo pravico izključitev vodnikov, ki se bodo posluževali fizične prisile,
 • v primeru neudeležbe na tečaju denarja ne vračamo,
 • pri problematičnih psih se po presoji inštruktorja lahko zahteva uporaba zatezne ovratnice z dolgimi členi.

Po opravljenem izpitu lahko vodnik s psom šolanje nadaljuje v tečaju IBGH in nato IGP. Več informacij na: https://www.kd-domzale.com/igp/#1686066686533-94b90bd2-cb2f

podrobno o za nadaljevalno šolanje

Starost psa: 10 mesecev

Število ur: 10 ur

Vsebina tečaja:

 • učenje različnih vaj ki so potrebne za agility,
 • teorija in pravila agility,
 • spoznavanje agility ovir,
 • učenje pravilnega vodenja,
 • učenje različnih obratov,
 • vadba različnih kombinacij.

Termini: TOR 17:00-18:00  v primeru da odpade, se lahko nadomesti v četrtek

Cena tečaja: 150 eur.
Cena tečajev za nečlane društva  je dvakrat višja. Cena članarine 20eur.

Vsebina tečaja: učenje izvajanja posameznih ovir, premagovanje parkurjev. Več na www.agility-slo.net in www.agility-slo.com.

Rally Obedience (RO) je namenjen vsem vodnikom, ki so s psom opravili izpit IPS A.

Število ur: 10 ur

Cena tečaja: 200 EUR.

Cena tečaja za nečlane društva  je dvakrat višja. Cena članarine 20 EUR.

Pogoj za vpis:

 • opravljen izpit IPS A, kar vodnik dokazuje z vpisom o uspešno opravljenem izpitom v delovni knjižici,
 • cepljenje proti steklini,
 • na tečajih sodelujejo polnoletne osebe, ki jih lahko spremljajo drugi družinski člani, če to ne moti procesa šolanja. V primeru, da je vodnik mladoletna oseba, ki bo samostojno obiskovala tečaj, potrebuje pooblastilo staršev, minimalna starost vodnika je 14 let,
 • v tečajih učimo izključno s pozitivno motivacijo, zato si pridržujemo pravico izključitev vodnikov, ki se bodo posluževali fizične prisile,
 • v primeru neudeležbe na tečaju denarja ne vračamo,
 • pri problematičnih psih se po presoji inštruktorja lahko zahteva uporaba zatezne ovratnice z dolgimi členi.

Izpiti

Po opravljenem tečaju se bodo tečajniki, ki bodo za to pripravljeni, lahko udeležili izpitov KZS. Prvi izpit lahko tečajnik opravlja, ko pes dopolni starost 12 mesecev. Za udeležbo na izpitu RO1 opravljen izpit BBH ni obvezen. Za vse izpite višje stopnje (RO2, RO3 in RO4) je opravljen izpit BBh obvezen.

Tekme

Po opravljenem izpitu se lahko tečajnik udeleži tudi RO tekem, ki jih organizira KZS.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Samota Tekauca: 040 892 207

vir: http://www.kinoloska.si/kinoloski-sporti/rally-obedience
stran Komisije za RO: http://www.rally-o.si/

Hoopers je pasja športna disciplina, primerna za zdrave, fizično sposobne pse vseh velikosti in starosti, tudi za starejše pse oz. »upokojene« pasje športnike. Hoopersi so se razvili v Severni Ameriki kot ogrevanje psov pred agility tekmami; jeseni 2018 je bil prvi tečaj hoopersov izveden tudi v Sloveniji.

Hoopers je namenjen izboljšanju pasjih fizičnih in psihičnih sposobnosti. Pes se tekoče giblje po ravnem terenu po vsakokrat drugače določeni progi, ki jo sestavljajo različne ovire: polkrožni obroči (»hoop«), sodi, ograjice in kratki tuneli. Ravno zaradi tekočega gibanja je za psa ta šport odlična fizična aktivnost, ki ne obremenjuje njegovih sklepov oz. hrbtenice, kot jih npr. preskoki ali slalom pri agilityju.

Vodnik usmerja psa z ustnimi ukazi in kretnjami na daljavo, ne sme pa teči s psom, zato šport zahteva dobro vodenje in veliko zaupanja.  Vodenje poteka z omejenega območja (krog s premerom 2 m oz. kvadrat s stranico 2m); manj pogosti so drugi načini vodenja, npr. linearno. Za vodnika je hoopers fizično bistveno manj zahteven kot so druge pasje discipline, zato so dobrodošli vsi vodniki, tudi tisti z omejeno mobilnostjo.

Pomembno je, da par vodnik – pes postavljeno progo z ovirami čim bolj pravilno izpelje; čas pri tem ni tako ključen. Tekmovanja so organizirana v treh kategorijah; proga vsebuje najmanj 10 do največ 25 ovir (odvisno od ravni tekmovanja) v zaporedju, ki ga postavi sodnik, prva in zadnja ovira sta vedno obroča. Med ovirami so razdalje 4 – 8 m v najnižji pa vse do 12 m v najvišji kategoriji, vodnik vodi z razdalje do največ 18 m v najnižji in 30 m v najvišji kategoriji. Za tekmovanja v Evropi še ni skupnih pravil, trenutno je povsod možno tekmovati v kategoriji brez merjenja časa (»no time«), npr. v Italiji pa imajo v kinološki zvezi CIS poleg te kategorije še kategorijo z merjenjem časa.

Ta šport je zabaven za oba, psa in vodnika, izboljša njuno navezavo, odnos in sodelovanje. Hoopers psu pomaga zgraditi samozavest, da teče samostojno, precej oddaljen od vodnika, in je tako dober uvod za mlade pse, ki bodo svojo športno pot nadaljevali v disciplini agility.

Število srečanj: 10 ur praktičnega dela z društvenim izpitom

Izvajanje tečaja: 1x tedensko, petek od 17.30 do 18.30

Vsebina tečaja:

 • kratko spoznavanje osnov hoopersov,
 • spoznavanje vodnika in psa s posameznimi hoopers ovirami,
 • učenje osnov vodenja psa z glasovnimi ukazi in/ali kretnjami,
 • vadenje pravilne izvedbe vodenja psa okrog ovire iz različnih smeri,
 • učenje krajših zahtevnejših segmentov proge, ki so potrebni za uspešno izvedbo hoopers parkurja,
 • vadba različnih kombinacij hoopers parkurjev.

Pogoji za vpis:

 • dober odnos med psom in vodnikom, ki se med treningi še močno okrepi,
 • vsi udeleženci tečajev morajo poznati in biti zmožni izvajati osnovne vaje poslušnosti (sedi, čakaj, odpoklic), mladi psi morajo imeti opravljen tečaj male šole;
 • cepljenje proti steklini;
 • na tečajih sodelujejo polnoletne osebe, ki jih lahko spremljajo drugi družinski člani, če to ne moti procesa šolanja; v primeru, da je vodnik mladoletna oseba, ki bo samostojno obiskovala tečaj, potrebuje pooblastilo staršev, minimalna starost vodnika je 14 let;
 • v tečajih učimo izključno s pozitivno motivacijo, zato si pridržujemo pravico izključitev vodnikov, ki bodo uporabljali fizično prisilo;
 • v primeru neudeležbe na tečaju denarja ne vračamo.

Termini: PET 17:30-18:30;

Cena tečaja:  150  EUR. Cena tečajev za nečlane društva je dvakrat višja. Cena članarine 20 EUR.

Reševalni par sestavljata vodnik reševalnega psa in reševalni pes.  Vodniki reševalnih psov želimo s svojimi psi pomagati zasutim v ruševinah ali plazovih ter tistim, ki se izgubijo v naravi. Naša dejavnost je prostovoljna.

Naši treningi potekajo dvakrat tedensko (TOR-PET). Na poligonu se učimo in utrjujemo osnovno poslušnost, premagovanje ovir in osnov za uspešno iskanje. Treninge pa imamo tudi v okoliških gozdovih in ruševinah. Poleg rednih treningov se udeležujemo letnih taborov, lavinskih tečajev, vaj in drugih prireditev.

Pridružijo se nam lahko vsi, ki si s svojim psom želijo delati v koristni in zanimivi veji kinologije. Vodnik reševalnega psa je lahko vsaka polnoletna oseba. Zaželeno je, da ima možnost lastnega prevoza, veselje do gibanja v naravi in smisel za timsko delo. Za reševalnega psa so primerni psi, ki niso agresivni do ljudi, psov in ostalih živali. Pasma ni pomembna, vendar miniaturni in zelo veliki psi niso primerni.

Vodnik se s svojim psom najprej udeleži tečaja osnovne poslušnosti, nato se nam lahko pridruži. Vodnik mora opraviti usposabljanje in izpite za vodnika reševalnega psa. S psom mora še pred tem opraviti izpit BBH. Po opravljenih vodniških izpitih s svojim psom nato opravlja reševalske izpite. Običajno traja 2 – 3 leta da vodnik in pes postaneta reševalni par, vendar usposabljanje reševalnega para poteka vse do upokojitve reševalnega psa.

Med reševalci velja rek, da »reševanje ni hobi, je način življenja«.

Če vas tak način življenja veseli, vas bomo z veseljem sprejeli v naše vrste!

Kontakt: Dejan Osolnik (041 602 864)

za evidenčno prijavo

  EVIDENČNI VPIS

  Trenutno zbiramo prijave za tečaje:
  - IBGH 1

  PODATKI O LASTNIKU

  Ime lastnika*


  Priimek lastnika*


  E-poštni naslov*


  Naslov*


  Poštna številka in kraj*


  Telefon*


  PODATKI O PSU

  Ime psa (rodovniško in klicno)*


  Pasma*


  Datum kotitve*


  Številka rodovnika


  Stevilka mikročipa*


  Zadnje cepljenje proti steklini

  Izibra tečaja*

  IBGH 1

  Vaše sporočilo: