TEČAJI

V kinološkem društvi Domžale potekajo tečaji pasjega vrtca, male šole, nadaljevalni tečaj, agility tečaji, tečaji rally obedience in aktivni sprehodi.

PASJI VRTEC in AKTIVNI SPREHODI
Razpis za pasji vrtec in aktivne sprehode poteka skozi vse leto.
  TEČAJI SE ZAČNEJO OB ZAPOLNITVI PROSTIH MEST V SKUPINAH

MALA ŠOLA
Razpis za malo šolo poteka štirikrat na leto 
in sicer konec februarja, aprila oziroma maja, konec avgusta in oktobra oziroma novembra.

OSTALI TEČAJI (nadaljevalni tečaj, agility in rally obedience)
Razpisi v druge tečaje (nadaljevalni tečaj, agility, rally obedience) pa potekajo dvakrat na leto
 in sicer konec februarja, s pričetkom tečaja v mesecu marcu in konec avgusta, s pričetkom tečaja v mesecu septembru.

PRIJAVA V IZBRANI TEČAJ

Ko oddate izpolnjeno evidenčno prijavo, boste prejeli samodejni odgovor na svoj e-poštni naslov o uspešno oddani prijavi. V priponki bodo priloženi podatki za plačilo in pristopna izjava. Dokler članarina in tečajnina nista poravnani, je prijava samo informativne narave.

O datumu začetka izbranega tečaja boste obveščeni po elektronski pošti. V kolikor se prijavljate v tečaj pasjega vrtca, boste o terminu uvodnega predavanja in veterinarskega predavanja obveščeni po elektronski pošti.

POGOJI

Na tečajih načeloma lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki jih lahko spremljajo drugi družinski člani, če to ne moti procesa šolanja. V primeru, da je vodnik mladoletna oseba, ki bo samostojno obiskovala tečaj, potrebuje pooblastilo staršev. V tečajih učimo izključno s pozitivno motivacijo, zato si pridržujemo pravico izključitev vodnikov, ki se bodo posluževali fizične prisile.
V primeru neudeležbe na tečaju denarja ne vračamo.

V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na kd.domzale@gmail.com, ali pokličite na telefon 069 918 888. Prosimo vas, da kličete po 16. uri.

podrobno o osnovnega šolanja

Starost psa: do 10 mesecev

Število ur: 15 (4 ure predavanj, 10 ur praktičnega dela, 1 ura društveni izpit)

Izvajanje tečaja: 1x tedensko

Vsebina tečaja:

 • učenje navezve med vodnikom in psom,
 • učenje pravilnega načina potrditev in izrekanja pohvale/graje,
 • navajanje vodnika na pravilno igro s psom,
 • osnovna povelja
 • spoznavanje urbanega okolja,
 • spoznavanje bistva sožitja s psom,
 • odpoklic,
 • hoja na popuščeni vrvici,
 • navajanje na boks,
 • pozornost na vodnika.

Cena tečaja: 160€ (v ceno so vključeni osnovni pripomočki za šolanje psa).

Cena tečajev za nečlane društva je dvakrat višja. Cena članarine je 20€.

Pri prijavi obvezno navedite vse naslednje podatke:

 1. a) PODATKE O LASTNIKU IN VODNIKU ime in priimek lastnika, ime in priimek vodnika, naslov bivališča, poštno številko in kraj, številko mobilnega telefona.
 2. b) PODATKE O PSU – če je rodovniški: rodovniško ime, klicno ime, pasmo, datum skotitve, št.rodovnika, tetovirno številko, št. mikročipa, če ni rodovniški: ime, datum skotitve, št. mikročipa.

Število ur: 11

Izvajanje tečaja: 1x tedensko

Starost psa: nad 6 mesecev

Pogoj za vpis: opravljeno šolanje ‘Pasji vrtec’

Vsebina tečaja:

 • Utrjevanje navezave med vodnikom in psom,
 • utrjevanje pravilne igre s psom,
 • utrjevanje osnovnih povelj,
 • delo v urbanem okolju,
 • učenje odpoklica ob motnjah,
 • utrjevanje hoje ob popuščeni vrvici,
 • nadgradnja pozornosti na vodnika,
 • osnovni položaj,
 • prehod v položaj ‘poleg’

Cena tečaja: 130€. Cena tečajev za nečlane društva  je dvakrat višja. Cena članarine je 20€.

Pri prijavi navedite naslednje podatke: a)    PODATKE O LASTNIKU IN VODNIKU ime in priimek lastnika, ime in priimek vodnika (če je vodnik isti, napišite ISTI), naslov bivališča, poštno številko in kraj, številko mobilnega telefona. Če je vodnik mladoletna oseba, potrebujemo tudi pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov za obiskovanje tečaja.

 1. b) PODATKE O PSU – če je rodovniški: rodovniško ime, klicno ime, pasmo, datum skotitve, št. rodovnika, tetovirno številko, št. mikročipa, datum cepljenja proti steklini – če ni rodovniški: ime, datum skotitve, št. mikročipa, datum cepljenja proti steklini.

Starost psa: nad 6 mesecev

Pogoj za vpis: Opravljen ‘pasji vrtec’ ali tečaj ‘mala šola’

Izvajanje tečaja: enkrat tedensko oz. po predhodnemu dogovoru z inštruktorico/inštruktorjem. Tečaj traja od marca do novembra oziroma od septembra do junija.

Izvajanje tečaja: 1x tedensko

Vsebina tečaja:

 • poudarek na gibanju in vedenju v urbanem okolju,
 • hoja ‘poleg’,
 • zavoj levo, desno,
 • obrat,
 • ustavljanje iz položaja poleg,
 • hoja skozi skupino ljudi,
 • odlaganje (pes leži na prostoru 7 minut),
 • vodljivost brez povodca,
 • utrjevanje in nadgradnja osnovnih povelj,
 • priprava za nadaljnje klasično šolanje in morebitna tekmovanja/izpite (A in BBh)

Cena tečaja: 260 €. Cena tečajev za nečlane društva je dvakrat višja. Cena članarine je 20€.


Pri prijavi navedite naslednje podatke:

a) PODATKE O LASTNIKU IN VODNIKU
ime in priimek lastnika, ime in priimek vodnika (če je vodnik isti, napišite ISTI), naslov bivališča, poštno številko in kraj, številko mobilnega telefona. Če je vodnik mladoletna oseba, potrebujemo tudi pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov za obiskovanje tečaja.

 1. b) PODATKE O PSU
  – če je rodovniški: rodovniško ime, klicno ime, pasmo, datum skotitve, št. rodovnika, tetovirno številko, št. mikročipa, datum cepljenja proti steklini
  – če ni rodovniški: ime, datum skotitve, št. mikročipa, datum cepljenja proti steklini.

Tečaj se prične ob prijavi najmanj treh udeležencev.

Starost psa: nad 6 mesecev

Število ur: glede na zakupljeni paket

Termin: srede v popoldanskih urah

Vsebina:

Aktivni sprehodi s psi z osnovnimi elementi poslušnosti, ki se bodo izvajali na različnih lokacijah v urbanem okolju. Povdarek na sprehodih bo na utrjevanji hoje na popuščenem povodcu, mirnem sobivanju z drugimi psi, nevtralnim reakcijam na urbane motnje (avtomobili, kolesarji, pešči, zvočni signali, druge živali…)

Cena tečaja: 5 sprehodov 50€, paket 10 sprehodov 90€

Cena tečajev za nečlane društva je dvakrat višja. Cena članarine je 20€.

Pri prijavi obvezno navedite vse naslednje podatke:

a) PODATKE O LASTNIKU IN VODNIKU ime in priimek lastnika, ime in priimek vodnika, naslov bivališča, poštno številko in kraj, številko mobilnega telefona.

b) PODATKE O PSU – če je rodovniški: rodovniško ime, klicno ime, pasmo, datum skotitve, št.rodovnika, tetovirno številko, št. mikročipa, če ni rodovniški: ime, datum skotitve, št. mikročipa.

podrobno o za nadaljevalno šolanje

Starost psa: 10 mesecev

Število ur: 10 ur

Vsebina tečaja:

 • učenje različnih vaj ki so potrebne za agility (ki potem naučijo doma , domača naloga )
 • teorija in pravila agility
 • spoznavanje agility ovir
 • učenje pravilnega vodenja
 • učenje različnih obratov
 • vadba različnih kombinacij

Termini: TOR 17:00-18:00  v primeru da odpade, se lahko nadomesti v četrtek

Cena tečaja: 130 eur.
Cena tečajev za nečlane društva  je dvakrat višja. Cena članarine 20eur.

Vsebina tečaja: učenje izvajanja posameznih ovir, premagovanje parkurjev. Več na www.agility-slo.net in www.agility-slo.com.

Rally Obedience (RO), je razmeroma mlada disciplina, ki je lani praznovala svojo 10 letnico obstoja v Sloveniji.

Je zelo raznolik in dinamičen skupek vaj, ki so primerne tako za mlajše in tudi starješe udeležence. Pri delu s psom lahko vodnik psa ves čas vspodbuja tako z besedami kot tudi s kretnjami. Delo temelji izključno na pozitivni motivaciji. Kakršna koli grobost do psa je prepovedana. To je disciplina za vodnike, ki se želijo s psom zabavati in na ta način še poglobiti svojo povezavo s psom.

RO sestavlja 72 različnih vaj ki so razporejene v različne težavnostne stopnje (RO1, RO2, RO3 in RO4). Vaje se izvaja na progi, ki je za vse udeležence posamezne težavnostne stopnje enaka. Vaje so različne in sicer od vaj poslušnosti (poleg, sedi, prostor, stoj…) do vaj premagovanja ovir (tunel, gugalnica, preskok…).

Število vaj na progi je odvisno od težavnostne stopnje (15 – 19). Čas v katerem je potrebno vaje opraviti je omejen na 3 minute. Izvedba vaj se ocenjuje s točkami v razponu od 0 do 10 točk za vsako posamezno vajo.

Pogoj za priključitev k tečaju:

RO je namenjen vsem psom, rodovniškim in ne rodovniškim. Starost psa v razredu RO-I je 12 mesecev, v RO-II 14 mesecev, v RO-III 15 mesecev in v RO-IV 16 mesecev. K tečaju se lahko priključijo vsi, ki imajo veselje do dela s psmi, ne glede na to ali so psi rodovniški ali ne. Tako pes kot vodnik morata obvladati osnove poslušnosti.

Za pristop k tečaju RO1 je zaželjen opravljen izpit BBH, ki pa je obvezen za vpis v tečaje višjih stopenj (RO2, RO3 in RO4).

Izpiti

Po opravljenem tečaju se bodo tečajniki, ki bodo za to pripravljeni, lahko udeležili izpitov KZS.
Prvi izpit lahko tečajnik opravlja, ko pes dopolni starost 12 mesecev. Za udeležbo na izpitu RO1 opravljen izpit BBH ni obvezen.
Za vse izpite višje stopnje (RO2, RO3 in RO4) je opravljen izpit BBh obvezen.

Tekme

Po opravljenem izpitu se lahko tečajnik udeleži tudi RO tekem, ki jih organizira KZS.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Samota Tekauca: 040 892 207

vir: http://www.kinoloska.si/kinoloski-sporti/rally-obedience
stran Komisije za RO: http://www.rally-o.si/

Reševalni par sestavljata vodnik reševalnega psa in reševalni pes.  Vodniki reševalnih psov želimo s svojimi psi pomagati zasutim v ruševinah ali plazovih ter tistim, ki se izgubijo v naravi. Naša dejavnost je prostovoljna.

Naši treningi potekajo dvakrat tedensko (TOR-PET). Na poligonu se učimo in utrjujemo osnovno poslušnost, premagovanje ovir in osnov za uspešno iskanje. Treninge pa imamo tudi v okoliških gozdovih in ruševinah. Poleg rednih treningov se udeležujemo letnih taborov, lavinskih tečajev, vaj in drugih prireditev.

Pridružijo se nam lahko vsi, ki si s svojim psom želijo delati v koristni in zanimivi veji kinologije. Vodnik reševalnega psa je lahko vsaka polnoletna oseba. Zaželeno je, da ima možnost lastnega prevoza, veselje do gibanja v naravi in smisel za timsko delo. Za reševalnega psa so primerni psi, ki niso agresivni do ljudi, psov in ostalih živali. Pasma ni pomembna, vendar miniaturni in zelo veliki psi niso primerni.

Vodnik se s svojim psom najprej udeleži tečaja osnovne poslušnosti, nato se nam lahko pridruži. Vodnik mora opraviti usposabljanje in izpite za vodnika reševalnega psa. S psom mora še pred tem opraviti izpit BBH. Po opravljenih vodniških izpitih s svojim psom nato opravlja reševalske izpite. Običajno traja 2 – 3 leta da vodnik in pes postaneta reševalni par, vendar usposabljanje reševalnega para poteka vse do upokojitve reševalnega psa.

Med reševalci velja rek, da »reševanje ni hobi, je način življenja«.

Če vas tak način življenja veseli, vas bomo z veseljem sprejeli v naše vrste!

Kontakt: Dejan Osolnik (041 602 864)

za evidenčno prijavo

  EVIDENČNI VPIS

  Trenutno zbiramo prijave za tečaje:
  - Pasji vrtec
  - Aktivni sprehodi

  PODATKI O LASTNIKU

  Ime lastnika*


  Priimek lastnika*


  E-poštni naslov*


  Naslov*


  Poštna številka in kraj*


  Telefon*


  PODATKI O PSU

  Ime psa (rodovniško in klicno)*


  Pasma*


  Datum kotitve*


  Številka rodovnika


  Stevilka mikročipa*


  Zadnje cepljenje proti steklini

  Izibra tečaja*

  Pasji vrtec
  Aktivni Sprehodi

  Vaše sporočilo: